Hoe draagt training bij aan het bereiken van je bedrijfsdoelen?

Onze bedrijfstrainingen renderen voor uw business, de mensen en de planeet

Onze bedrijfstrainingen en coachingsprogramma’s in Antwerpen en op verplaatsing of online, dragen bij aan zelfinzicht, verbeteren communicatievaardigheden, versterken teamdynamiek en bevorderen het geluksgevoel op de werkvloer. In elk van deze programma’s wordt aandacht gegeven aan het ‘grotere plaatje’. Purpose & Meaning identificeren, draagt bij tot een collectief duurzamer gedachtengoed.

In 2019 werd de wereldwijde investering in training en coaching geschat op maar liefst 2.849 miljard US-dollar, een aanzienlijke stijging van 21% ten opzichte van 2015. Wat nog opvallender is, zijn de ROI-studies van over de hele wereld, die ROI-waarden van 700% en zelfs meer rapporteren.

Feit is dat:

 • Effectieve communicatie is een essentieel onderdeel van efficiënte samenwerking.
 • Wij zijn mensen en handelen en denken niet 100% rationeel.
 • Een externe, objectieve partner biedt een verse en nieuwe kijk op de omgangsvormen en cultuur in een organisatie en faciliteert moedige gesprekken die resulteren in meer welzijn op de werkvloer. Een verhoogd bewustzijn van hoe anderen de wereld zien vanuit hun perspectief leidt tot verbeterde samenwerking, stimuleert creativiteit en draagt bij aan betere resultaten.

Bent u klaar om te investeren in training, facilitering en coaching?

‘Lead by Example’ wordt vaak gezegd. Wij benadrukken sterk dat de sponsor, het management en de leidinggevenden actief deelnemen aan het traject. Hoe groter hun betrokkenheid en concrete steun, des te meer betrokkenheid u van uw medewerkers kunt verwachten.

‘Gras groeit niet door eraan te trekken’ – De ROI van coaching en bedrijfstrainingen wordt beïnvloed door de bereidwilligheid van alle betrokkenen. Kies daarom voor een gekwalificeerde professionele coach en een op maat gemaakt traject dat past bij uw behoeften.

Leadership Training

Unieke trajecten voor leiders

Onze Leadership programma’s onderscheiden zich door hun intensiteit en de focus op future-proof leadership skills.
Ze worden op maat gemaakt om specifieke doelstellingen te bereiken, rekening houdend met de unieke behoeften van de deelnemersgroep. Deze groepen kunnen bestaan uit teams binnen dezelfde organisatie of medewerkers met vergelijkbare functies in verschillende afdelingen. Het aantal deelnemers per programma varieert doorgaans tussen de 3 en 7 personen.

Elk traject is volledig uniek en is ontworpen als een ervaringsgerichte reis met een duur van minimaal 6 maanden. We meten de voortgang met behulp van een anonieme ROI-vragenlijst om te waarborgen dat we de gestelde doelen bereiken.

Hoe we eraan beginnen

 • We beginnen met het vastleggen van een samenwerkingsovereenkomst en een duidelijk mandaat.
 • We spreken af of we anonieme bevragingen organiseren om ROI van bepaalde groei-objectieven te kunnen meten.
 • We creëren een omgeving die vertrouwen en veiligheid bevordert.
 • We voorzien in communicatierichtlijnen om effectieve interactie te waarborgen.
 • We stimuleren innovatie en groei door ruimte te bieden voor creatieve ideeën.

Wat we voor u faciliteren

 • Begrip over jezelf als leider en over de impact die je hebt
 • Begrip over ’the bigger picture’
 • Begrip over het optimaliseren van je teams
 • We definiëren een duurzaam langetermijnactieplan.
 • We faciliteren optimalisatie van communicatievaardigheden, coachingskills, beslissingsname, zelfkennis, energie management en andere relevante facetten van leiderschap.
 • We maken afspraken om de voortdurende vooruitgang te monitoren.

Welke leermethoden we voorzien

 • Facilitaire klassikale sessies
 • Individuele coaching
 • Discussieplatforms in real-time waar meerdere belanghebbenden bij betrokken kunnen worden
 • We raden aan om minstens één assessment te integreren, als katalysator voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn van elke deelnemer.

Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en verkenning van de mogelijkheden.

Focus trainingen

Onze Focus-bedrijfstrainingen worden gekenmerkt door het aanbieden van modellen en oefeningen om communicatievaardigheden aan te scherpen die aanzienlijke meerwaarde kunnen bieden aan groepen en teams bij het vervullen van hun rollen en functies op de werkvloer. Elke workshop is een dynamische ervaring die wordt aangestuurd door de actieve deelname van deelnemers. Groeps- en teamdynamiek spelen hierbij een cruciale rol.

Focus trainingen - Alexo Coaching

Ons huidige aanbod van deze bedrijfstrainingen omvat onder andere

 • Het ABC van Sustainability
 • Strategische Communicatie (optie: iEQ9 Assessment)
 • Communiceren over verschillen heen (optie: iEQ9 Assessment)
 • Presentatievaardigheden
 • Vertrouwen opbouwen
 • Emotionele Intelligentie (optie: EQ Assessment)
 • Efficiënte meetings leiden
 • Energie Management
 • Inspirerend coachen

Deze thema’s kunnen à la carte worden gecombineerd, zowel in halve als hele dagen, en de inhoud wordt aangepast aan het kennisniveau van de deelnemers. Daarnaast bieden we optionele individuele assessments en pre-work opdrachten aan.

Voel u vrij om ons vrijblijvend om een voorstel te vragen.

Plan een gesprek

Verbeteren van teamdynamiek

Het bekende model van Patrick Lencioni beschrijft vijf valkuilen voor teamprestaties en benadrukt de relatie tussen het belang van het team en het belang van elk individu binnen dat team. Het creëren en behouden van psychologische veiligheid op de werkvloer vormt hierbij de eerste stap in deze bedrijfstrainingen.

Dit vormt het vertrekpunt voor:

 • het ontwikkelen van vertrouwen binnen het team
 • het aangaan van constructieve gesprekken
 • het bevorderen van engagement
 • het bevorderen van zelfverantwoordelijkheid
 • het behalen van collectief succes

Wij hebben ervoor gekozen om dit groeiproces bespreekbaar te maken tijdens het ontdekken en analyseren van het Enneagram Profiel van het team.

Het Enneagram model, dat eeuwenoud is en aangepast is voor professionele doeleinden, heeft bewezen succes in vooraanstaande bedrijven en invloedrijke organisaties wereldwijd. Meer informatie hierover vindt u [hier](klik hier voor meer informatie).

iEQ9 rapportage biedt een veilig platform voor dialogen over de specifieke sterktes en uitdagingen van het team, de onderliggende drijfveren van het team, en de communicatie- en conflictstijl van het team. Dit rapport wordt gecreëerd op basis van de individuele Enneagram-profielen en wordt beïnvloed door de bedrijfscultuur.

Elk groeitraject evolueert organisch op basis van de vastgestelde specifieke doelstellingen en de unieke samenstelling van de groep of het team. We voeren anonieme enquêtes uit bij deelnemers, zowel vóór als na het traject, om kwalitatieve resultaten te meten. Afhankelijk van de grootte van het team werken we met één of meerdere iEQ9 Practitioners, gecertificeerd door ICF. We benadrukken dat de concrete betrokkenheid van het management en leidinggevenden een cruciale rol speelt in het resultaat van het groeitraject.

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel van een bedrijfstraining op maat.

Alexo Coaching