Assessment Tools

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.”

― Carl R. Rogers

Profileringsinstrumenten waar we mee werken

Alexo Coaching werkt met profileringsinstrumenten die de eigenschap hebben om de klant te motiveren tot actie.

Deze tools moedigen de klant aan om buiten de gekende context te gaan exploreren welk ontwikkelingspotentieel er nog meer voor hem mogelijk is. In plaats van strikt gedefinieerde profielen te koppelen aan personen, nodigen we net uit om de resultaten van de rapporteringen te evalueren en de scope net te vergroten. ‘Of-Of’ wordt dan ‘En-En’. Het gebruik van deze tools zorgt voor een acceleratie van het ontwikkelingsproces.

Waar iEQ9 de klant aanzet tot de ontdekking van onbewuste drijfveren die spelen in zowel professionele als persoonlijke context, daar zal EQi 2.0 eerder een meting geven van het actueel inzicht in emotionele intelligentie: zelfkennis, zelfbewustzijn, sociale vaardigheden, stress management, beslissingsvorming en algemeen welzijn. De rapportering vormt facultatief onderdeel van een coachingstraject, zowel individueel als collectief.

Integrative Enneagram 9 Emotional Quotient 2.0

Executive & Business Coaching

Ondernemers, managers en leiders steunen vandaag op visie, creativiteit, agility, human touch, en een oog voor duurzaamheid.
Een ruim bewustzijn van eigen identiteit en een hedendaagse leiderschapsstijl die een menselijke betrokkenheid demonstreert, in een bedrijf of organisatie biedt voordeel op veel vlak.

Maar… ‘The soft is the hard’, wordt terecht gezegd.

Als ‘kritische en coachende partner’ begeleidt Pascale Perard managers en leiders bij hun leer- en groeiproces om het potentieel van hun leiderschap te ontdekken.
Hoe dan? Door het op gang brengen van perceptieverruiming, in een veilig en uitdagend kader tegelijk.

Haar unieke aanpak: Co-creatief, vitaal, intuïtief, vertrouwelijk, professioneel én discreet. Met een link naar neurowetenschappen zodat je je brein steeds beter leert te managen.

 

Specialisaties:

 • Leiderschap vanuit ontwikkeld EQ
 • Strategische Communicatie vanuit persoonlijkheid
 • Stress- en Energiemanagement
 • Business Project Coaching
 • Professioneel klankbord en kritische vraagstelling
 • Advies rond storytelling voor bedrijfspresentaties

diagram

Beoordelingsinstrument

Integrative Enneagram 9 Oplossingen

iEQ9 pretendeert het beste Enneagram instrument te zijn ter wereld, dankzij een adaptieve, intelligente vragenlijst die de kunst en wetenschap van zelfontdekking en transformatie integreert. 13 jaar continu onderzoek en ontwikkeling heeft geresulteerd in de meest wetenschappelijk nauwkeurige en technisch robuuste persoonlijkheidstyping tool op de markt. Het iEQ9 Assessment heeft een bewezen nauwkeurigheid van 95%.

Een uniek iEQ9-rapport is gebaseerd op 9 archetypen

 • De Strikte Perfectionist
 • De Attente Helper
 • De Competitieve Presteerder
 • De Intens Creatieve
 • De Stille Specialist
 • De Trouwe Scepticus
 • De Enthousiaste Visionair
 • De Actieve Controller
 • De Aanpassende Vredestichter

Integrative Enneagram Wheel copyright

Elk van deze 9 archetypes heeft 3 verschillende instincten die leiden tot een totaal van 27 Subtypes (ontwikkeld door Dr. Claudio Naranjo). De iEQ9 weerspiegelt ook 6 dimensies van stress en spanning, expressiecentra (denken, voelen en handelen) en de interpersoonlijke implicaties voor communicatie en conflicten, leiderschap en besluitvorming en teamgedrag.
De testresultaten en het rapport sluiten heel goed aan bij het narratieve aspect van coaching.

Als erkende iEQ9-beoefenaar begeleiden we u door het volledige rapport tijdens meerdere coachingssessies, individueel of in teamverband. Na vaak een speciaal ‘Eureka!’-moment worden groeikansen op een co-creatieve manier gepresenteerd.

 

Team dynamieken, van onenigheid naar synergie

iEQ9 zetten we ook in om diep in teamdynamiek te duiken, waardoor een hoger niveau van psychologische veiligheid en vertrouwen wordt bevorderd. Het resultaat? Superieure samenwerking, collectief leren en een sprong voorwaarts in prestaties. Stem de ontwikkelingsdoelen van je team af op de groeipaden van het Enneagram voor een werkelijk transformerende ervaring.

In tegenstelling tot de MBTI-test biedt dit professionele Enneagram-rapport inzicht in diepgewortelde onbewuste drijfveren die uw leven sturen. Het iEQ9-vragenlijstonderzoek geeft een waardevol zelfinzicht en bevordert persoonlijke groei, zowel voor persoonlijke als zakelijke doeleinden.
Meer info over deze tool vindt u hier.

ONS AANBOD OMVAT

Alexo Coaching IEQ9

 • iEQ9 individuele rapportering
 •  iEQ9 team rapportering
 • Talen: Nederlands, Frans en Engels
 • Non-Disclosure Agreements inbegrepen voor elke respondent

Beoordelingsinstrument

EQ-i 2.0-rapport & EQ-leiderschapsrapport

IQ is tegenwoordig geen grote voorspeller meer van succes in de 21e eeuw. In deze tijd van VUCA moeten we een reeks niet-cognitieve vaardigheden beheersen om op een behendige manier te presteren. Als we inspirerende en coachende leiders willen worden, als we kwalitatieve relaties willen ontwikkelen en onderhouden, en als we effectief willen communiceren, moeten we evalueren hoe emotioneel intelligent we zijn en onze EQ trainen.

Tegenwoordig kan emotionele intelligentie worden gemeten met een genormeerd en geldig beoordelingsinstrument dat is gebaseerd op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek: de EQ-i 2.0.

Wat is EQ?

In dit onderzoek wordt emotionele intelligentie gedefinieerd als een set van emotionele en sociale vaardigheden die invloed hebben op de manier waarop we onszelf waarnemen en uitdrukken, sociale relaties ontwikkelen en onderhouden, omgaan met uitdagingen en emotionele informatie op een effectieve en zinvolle manier gebruiken.

Ontdek de bouwstenen van uw EQ en ontwikkel ze samen met uw gecertificeerde coach

 

 • Zelfwaardering – Zelfactualisatie – Zelfbewustzijn
 • Emotionele Expressie – Assertiviteit – Onafhankelijkheid
 • Interpersoonlijke relaties – Empathie – Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Probleemoplossend vermogen – Realiteitstoetsing – Impulsbeheersing
 • Flexibiliteit – Stressbestendigheid – Optimisme

De EQ-i 2.0 meet ook het welzijn. Alexo Coaching is een van de weinige gecertificeerde coaches in België die assessments en coaching aanbiedt met behulp van deze tool.
Meer informatie over deze tool vindt u hier.

EQi 2 0 Model1 2

Ons aanbod omvat

 • eqi 360EQ-i 2.0 zelfevaluatie en ontwikkeling
 • EQ 360 multi-rater beoordelingen
 • EQ (anonieme) teambeoordeling en ontwikkeling
 • EQ-leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling
 • EQ-teamtraining
 • Non-Disclosure Agreements inbegrepen voor elke respondent.

Groeitrajecten voor teams

Laten we eerst teruggaan naar de essentie:

 1. Wat wordt er precies van het team verwacht?
 2. Wat heeft elk teamlid nodig om succes te boeken?
 3. Wat zijn de volgende stappen en waarin resulteren ze?

Een gezamenlijk belang en ideologie, respect en vertrouwen op de werkvloer, mentale veiligheid en efficiënte, strategische communicatie vormen de cruciale basis waarop een team zijn potentieel kan realiseren.

Met een wetenschappelijke achtergrond in biologie, professionele coachingstraining (ICF-gecertificeerd), gecertificeerde SCRUM Master en ervaring als inspirerend spreker, biedt Alexo Coaching een resultaatgerichte mix van theorie en praktijk.

Ons Unique Selling Point (USP)?

Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, open en transparant, versneld door zelfkennis en emotionele intelligentieontwikkeling via hoogwaardige beoordelingen, zowel op individueel als teamniveau (iEQ9 & EQ-i 2.0).

Specialisaties:

 • Strategische teamcommunicatie
 • Workshop: stress- en burn-out preventie
 • Het nieuwe leiderschap: assessment & coaching
 • Het versterken van welbevinden op de werkvloer
 • Identiteit en rol van uw team: talent & veerkracht
Alexo Coaching