Privacybeleid

ALEXOFIN BV gevestigd te 24 DENNENLEI, B-2900 SCHOTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.alexocoaching.com, 24 Dennenlei, b-2900 Schoten, contact@alexocoaching.com. Pascale Perard is de Functionaris Gegevensbescherming van Alexo Coaching. Zij is te bereiken via pascale.perard@alexocoaching.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze www.alexocoaching.com aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via EMAIL, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Adres- en contactgegevens

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst, marketingdoeleinden

Betaalgegevens

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Correspondentie

 • Bewaartermijn: maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd, dit kan mogelijk met 5 jaar worden verlengd in het geval van stuiting of een lopende claim inzake aansprakelijkheid
 • Reden: Bewijsstukken voor garantie afhandeling of claims

Delen van persoonsgegevens met derden

ALEXOFIN BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ALEXOFIN BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  ALEXOFIN BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

The following list sums up all the cookies used by this website:

Google reCAPTCHA

Functional

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
6 months
Function
Provide spam protection

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Store browser details

Intercom Messenger

Functional, Marketing

Usage

We use Intercom Messenger for chat support. Read more

Sharing data

For more information, please read the Intercom Messenger Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
9 months
Function

Marketing

Name
Expiration
9 months
Function
Store a unique user ID

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Name
Expiration
1 year
Function
Store and count pageviews
Name
Expiration
2 years
Function
Store and count pageviews

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
365 days
Function
Store accepted cookie policy ID
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store if the cookie banner has been dismissed

Popup Maker

Purpose pending investigation

Usage

We use Popup Maker for popup creation. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Purpose pending investigation

Name
Expiration
Function

WPML

Functional

Usage

We use WPML for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Store language settings

Google Fonts

Marketing

Usage

We use Google Fonts for display of webfonts. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

Facebook

Marketing, Functional

Usage

We use Facebook for display of recent social posts and/or social share buttons. Read more

Sharing data

For more information, please read the Facebook Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
2 years
Function
Store last visit
Name
Expiration
1 year
Function
Store account details
Name
Expiration
3 months
Function
Store a unique session ID
Name
Expiration
3 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
90 days
Function
Store logged in users
Name
Expiration
3 months
Function
Store and track visits across websites
Name
Expiration
2 years
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
30 days
Function
Store a unique user ID
Name
Expiration
2 years
Function
Store browser details
Name
Expiration
1 year
Function
Store account details

Functional

Name
Expiration
1 week
Function
Read screen resolution
Name
Expiration
90 days
Function
Provide fraud prevention
Name
Expiration
session
Function
Store and track if the browser tab is active

LinkedIn

Functional, Marketing, Statistics, Preferences

Usage

We use LinkedIn for display of recent social posts and/or social share buttons. Read more

Sharing data

For more information, please read the LinkedIn Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Provide load balancing functionality
Name
Expiration
6 months
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
10 years
Function
Store privacy preferences

Marketing

Name
Expiration
30 days
Function
Store and track visits across websites
Name
Expiration
90 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
1 month
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
90 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
30 days
Function
Provide ad delivery or retargeting

Statistics

Name
Expiration
30 days
Function
Store and track a visitor's identity
Name
Expiration
30 days
Function
Store and track visits across websites

Preferences

Name
Expiration
1 year
Function
Store if a message has been shown
Name
Expiration
1 year
Function
Store browser details
Name
Expiration
1 day
Function
Provide load balancing functionality
Name
Expiration
1 year
Function
Store logged in users

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
continueReview
Expiration
Function
Name
et_builder_product_version
Expiration
Function
Name
et_fb_module_data
Expiration
Function
Name
lastClipboardTimestamp
Expiration
Function
Name
roundcube.FYT3ym0RVReURWJc.prefs.elastic
Expiration
Function
Name
et_fb_clipboard_module_section
Expiration
Function
Name
SL_L_23361dd035530_SID
Expiration
Function
Name
wordpress_test_cookie
Expiration
Function
Name
SL_C_23361dd035530_SID
Expiration
Function
Name
moove_gdpr_popup
Expiration
Function
Name
et-pb-recent-items-colors
Expiration
Function
Name
itsec-hb-login-6e88fbe8cfddf45f07d7da4fcc4667fb
Expiration
Function
Name
wp_lang
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ALEXOFIN BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar EMAIL. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Gegevens-beschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ALEXOFIN BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@alexocoaching.com

Alexo Coaching