Privacybeleid

ALEXOFIN BV gevestigd te 24 DENNENLEI, B-2900 SCHOTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.alexocoaching.com, 24 Dennenlei, b-2900 Schoten, contact@alexocoaching.com. Pascale Perard is de Functionaris Gegevensbescherming van Alexo Coaching. Zij is te bereiken via pascale.perard@alexocoaching.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze www.alexocoaching.com aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via EMAIL, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Adres- en contactgegevens

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst, marketingdoeleinden

Betaalgegevens

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Correspondentie

 • Bewaartermijn: maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd, dit kan mogelijk met 5 jaar worden verlengd in het geval van stuiting of een lopende claim inzake aansprakelijkheid
 • Reden: Bewijsstukken voor garantie afhandeling of claims

Delen van persoonsgegevens met derden

ALEXOFIN BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ALEXOFIN BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  ALEXOFIN BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

La liste suivante énumère tous les cookies utilisés par ce site web :

Google reCAPTCHA

Marketing

Utilisation

Nous utilisons Google reCAPTCHA pour le blocage des indésirables. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Google reCAPTCHA.

Marketing

Nom
Expiration
6 mois
Fonction
Offrir une protection contre le spam

WordPress

Marketing

Utilisation

Nous utilisons WordPress pour le développement du site web. Lire la suite

Partage de données

Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties.

Marketing

Nom
Expiration
session
Fonction
Stocker les informations du navigateur

Intercom Messenger

Fonctionnel, Marketing

Utilisation

Nous utilisons Intercom Messenger pour l’assistance par discussion instantanée. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Intercom Messenger.

Fonctionnel

Nom
Expiration
9 mois
Fonction

Marketing

Nom
Expiration
9 mois
Fonction
Stocker un ID utilisateur unique

Google Analytics

Marketing

Utilisation

Nous utilisons Google Analytics pour les statistiques du site web. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Google Analytics.

Marketing

Nom
Expiration
1 an
Fonction
Compter et suivre les pages visitées
Nom
Expiration
2 ans
Fonction
Compter et suivre les pages visitées

Complianz

Marketing

Utilisation

Nous utilisons Complianz pour la gestion du consentement aux cookies. Lire la suite

Partage de données

Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties. Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Complianz.

Marketing

Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker l’ID de la politique de cookies acceptée
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
365 jours
Fonction
Mémorise si la bannière des cookies a été refusée

Popup Maker

Finalité en attente d’enquête

Utilisation

Nous utilisons Popup Maker pour la création de fenêtre contextuelle (popup). Lire la suite

Partage de données

Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties.

Finalité en attente d’enquête

Nom
Expiration
Fonction

WPML

Marketing

Utilisation

Nous utilisons WPML pour la gestion des paramètres régionaux. Lire la suite

Partage de données

Ces données ne sont pas partagées avec des tierces parties.

Marketing

Nom
Expiration
1 jour
Fonction
Stocker les réglages de langue

Google Fonts

Marketing

Utilisation

Nous utilisons Google Fonts pour l’affichage des polices web. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Google Fonts.

Marketing

Nom
Expiration
aucune
Fonction
Demander l’adresse IP de l’utilisateur

Facebook

Marketing, Fonctionnel

Utilisation

Nous utilisons Facebook pour l’affichage de publications sociales récentes et/ou des boutons de partage de réseaux sociaux. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité Facebook.

Marketing

Nom
Expiration
2 ans
Fonction
Stocker la dernière visite
Nom
Expiration
1 an
Fonction
Stocker les informations des comptes
Nom
Expiration
3 mois
Fonction
Stocker un ID de session unique
Nom
Expiration
3 mois
Fonction
Activer la diffusion ou le reciblage des publicités
Nom
Expiration
90 jours
Fonction
Garder les utilisateurs connectés
Nom
Expiration
3 mois
Fonction
Stocker et suivre les visites à travers les sites web
Nom
Expiration
2 ans
Fonction
Empêcher la fraude
Nom
Expiration
30 jours
Fonction
Stocker un ID utilisateur unique
Nom
Expiration
2 ans
Fonction
Stocker les informations du navigateur
Nom
Expiration
1 an
Fonction
Stocker les informations des comptes

Fonctionnel

Nom
Expiration
1 semaine
Fonction
Déterminer la résolution d’écran
Nom
Expiration
90 jours
Fonction
Empêcher la fraude
Nom
Expiration
session
Fonction
Stocker et suivre si l'onglet du navigateur est actif

LinkedIn

Fonctionnel, Marketing, Statistiques, Préférences

Utilisation

Nous utilisons LinkedIn pour l’affichage de publications sociales récentes et/ou des boutons de partage de réseaux sociaux. Lire la suite

Partage de données

Pour plus d’informations, veuillez lire la déclaration de confidentialité LinkedIn.

Fonctionnel

Nom
Expiration
session
Fonction
Fournir une fonctionnalité de répartition de charge
Nom
Expiration
6 mois
Fonction
Stocker les préférences de consentement aux cookies
Nom
Expiration
10 ans
Fonction
Stocker les préférences de confidentialité

Marketing

Nom
Expiration
30 jours
Fonction
Stocker et suivre les visites à travers les sites web
Nom
Expiration
90 jours
Fonction
Stocker et suivre l'identité d'un visiteur
Nom
Expiration
1 mois
Fonction
Activer la diffusion ou le reciblage des publicités
Nom
Expiration
90 jours
Fonction
Stocker et suivre l'identité d'un visiteur
Nom
Expiration
30 jours
Fonction
Activer la diffusion ou le reciblage des publicités

Statistiques

Nom
Expiration
30 jours
Fonction
Stocker et suivre l'identité d'un visiteur
Nom
Expiration
30 jours
Fonction
Stocker et suivre les visites à travers les sites web

Préférences

Nom
Expiration
1 an
Fonction
Stocker si un message a été affiché
Nom
Expiration
1 an
Fonction
Stocker les informations du navigateur
Nom
Expiration
1 jour
Fonction
Fournir une fonctionnalité de répartition de charge
Nom
Expiration
1 an
Fonction
Garder les utilisateurs connectés

Divers

Finalité en attente d’enquête

Utilisation

Partage de données

Le partage des données est en cours d’enquête

Finalité en attente d’enquête

Nom
continueReview
Expiration
Fonction
Nom
et_builder_product_version
Expiration
Fonction
Nom
et_fb_module_data
Expiration
Fonction
Nom
lastClipboardTimestamp
Expiration
Fonction
Nom
roundcube.FYT3ym0RVReURWJc.prefs.elastic
Expiration
Fonction
Nom
et_fb_clipboard_module_section
Expiration
Fonction
Nom
SL_L_23361dd035530_SID
Expiration
Fonction
Nom
wordpress_test_cookie
Expiration
Fonction
Nom
SL_C_23361dd035530_SID
Expiration
Fonction
Nom
moove_gdpr_popup
Expiration
Fonction
Nom
et-pb-recent-items-colors
Expiration
Fonction
Nom
itsec-hb-login-6e88fbe8cfddf45f07d7da4fcc4667fb
Expiration
Fonction
Nom
wp_lang
Expiration
Fonction
Nom
wp-autosave-1
Expiration
Fonction

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ALEXOFIN BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar EMAIL. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Gegevens-beschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ALEXOFIN BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@alexocoaching.com

Alexo Coaching