Voor KMO’s met extra aandacht voor hun humaan kapitaal in 2024

Green, sustainable and environmental office space with daily employee rush. Modern and nature friendly startup business with ESG standards and care for worker wellness and healthy environment.

“Allemaal mensen…”

‘Uit de coachingpraktijk gegrepen’ is een uitnodiging tot reflectie, met de positieve intentie om het metier van coaching beter bekend te maken bij alle belanghebbenden. Laat het vooral niet na om ook uw mening te delen.

UIT DE COACHINGPRAKTIJK GEGREPEN

In coachingtrajecten – of het nu gaat over ’thinking partnerships’ met een bedrijfsleider van een KMO, een young potential in een multi-national, een senior consultant die net een expat-functie heeft aanvaard – er is steeds eenzelfde rode draad aanwezig, merk ik.

We zijn allemaal mensen. Mensen met verlangens en behoeften. Ook al weten we ons doorgaans professioneel te gedragen op de werkvloer, onze emoties spelen voortdurend een rol in ons gedrag en onze communicatie.
Sommigen van ons ageren vanuit het verlangen naar controle en anderen handelen eerder vanuit rechtvaardigheid of vertrouwen. Nog anderen opereren pas goed vanuit alwetendheid, kennis en data. De helpers onder ons, die we herkennen meteen. Ze zoeken waardering. Net zoals de collega die zich haast vereenzelvigt met het al dan niet behalen van successen.

Hoe correcter we onszelf leren kennen, hoe bewuster we onze denkpatronen zelf kunnen bijregelen, waar en wanneer nodig.

Uiteraard is er geen zwart-wit, noch hokjes-denken. Het gaat om oneindig veel nuances in de bewuste en onbewuste voorkeuren van ons allen. Context, stress en timing spelen een grote rol in de expressie van die verlangens en behoeften.

We willen erkenning voor wie we zijn. En dat uit zich via een gevoel van autonomie, bekwaamheid en verbondenheid. Het is de motor voor intrinsiek gemotiveerde actie. En het beïnvloedt de graad van retentie, absenteïsme en well-being op de werkvloer.

Hoe beter we elkaar begrijpen in een team, hoe efficiënter de samenwerking en hoe beter…. Ach, dat weet u al lang!
Mààr… om te komen tot deze efficiënte teamdynamiek, zijn er verschillende bouwstenen en rode lopers nodig.
Voor elk bedrijf en organisatie is dit een uniek recept. De ‘fond’ wordt gelegd door visie, strategie en waarden. Vandaag de dag, essentieel gekruid met ESG-SDG.

Allemaal mensen…

U bent er ook een.
Gelooft u in het belang van humaan kapitaal, als bedrijfsleider van een KMO, als mens?

Dan zoeken we graag met u de gepaste bouwstenen uit en begeleiden u met raad en daad. Van mens tot mens.
Zo wordt 2024 uw jaar van humaan kapitaal belang!

Hoe denkt UW organisatie over HUMAAN KAPITAAL?

We luisteren actief naar u en ontdekken samen hoe u ROI uit personal & team coaching haalt.
En als u ons er de toestemming voor geeft, zullen we een mogelijke olifant in de kamer bij naam noemen, vanuit de meest respectvolle intentie.

Contact opnemen

Blijf op de hoogte

 

Aanspreking*
Naam*

 

Alexo Coaching