Het effect van coaching

Coaching is een efficiënte tool voor veerkrachtige personen die zichzelf verantwoordelijk stellen om positieve verandering te brengen in hun privé- of bedrijfsleven. 

Een professioneel coach begeleidt deze veranderingsprocessen op een co-creatieve manier en resultaatgericht: helder stellen van doelen, uittekenen van een stappenplan, analyse van mogelijkheden, perceptieverruiming en waardevolle motivatie enz.

Coaching is een metier, gebonden aan ethische normen. Het kader is gegarandeerd vertrouwelijk, discreet en veilig.

 ’Willen is kunnen’, wordt vaak gezegd. Maar wat ons tegenhoudt zijn onze blinde vlekken en angst. Dat geldt voor ons allemaal. Het maakt ons mens. 

Ook jij bent onbewust trouw aan jouw opvoeding, cultuur, gedachten, ervaringen en conclusies die je in het verleden trok. Je maakt belangrijke keuzes in functie van jouw persoonlijke waarheid en stelt gedrag onder invloed van de vanzelfsprekende grenzen die je aanneemt en onbewuste angsten die je koestert.

Echter, onze perceptie leidt ons allen om de tuin en ons brein is niet altijd te vertrouwen.

We beschikken over veel meer potentieel dan we durven denken, en missen soms de ‘helicopter view’.

‘Willen is kunnen’. Dit is zeker een vermogende overtuiging. Vaak is de vraag echter: ‘Wat willen we werkelijk?’

Om op die hamvraag te kunnen antwoorden, biedt coaching je begeleiding bij het vinden van jouw persoonlijke sleutel die toegang biedt tot nieuwe inzichten, meer opties, verlegde grenzen en shifts in je perceptie. Want dankzij een bredere kijk op de zaken, ontdek jij hetgeen jou écht drijft. Leer je unieke brein beter managen.

Er is immers geen authentiekere manier om te handelen dan vanuit wie je echt bent. Iedereen hoort zichzelf dit inzicht te gunnen. In Alexo Coaching termen uitgedrukt, wordt dat:

|~|icon_quotations_alt2~|elegant-themes~|outline

‘Leef Droom Doe: Door bewuster te dromen en doen,
word je de beste versie van jezelf.’

Voor ondernemers en bedrijven

Kiezen voor maximaal potentieel:

• Begeleiding van persoonlijke groeitrajecten, één op één
• Workshops voor focus-groepen
• Consulting in business development

Voor particulieren en organisaties

Kiezen voor maximaal potentieel:

• Personal coaching op maat
• Specifieke loopbaanbegeleiding
• Workshops  en voordrachten