Hoe is het in de huidige omstandigheden gesteld met de team-dynamieken in uw organisatie? 

Geen idee?
Dan helpen we u dit graag ontdekken. Want een team dat zich sterk bewust is van eigen dynamiek, ontdekt haar waar potentieel, voelt zich gemotiveerd, gedraagt zich verdraagzamer en erkent het gezamenlijk belang. Dit zijn belangrijke ankerpunten in deze turbulente tijden.
Een zelfbewust team zal haar concrete groeipunten duidelijker op de kaart weten te zetten. En vervolgens neemt de kans aanzienlijk toe dat dit team haar potentieel omzet in verhoogde prestaties, op langere termijn.

Onze samenwerking wordt op maat gecreëerd. En dat betekent dat we programma’s zowel op locatie als online aanbieden. Online samenwerken, zullen we allen in de toekomst nog vaak doen.
De basis is steeds dezelfde:
1. Wederzijds vertrouwen en respect voor elk individu
2. Een wederzijds engagement voor de creatie, ontwikkeling en groei van team dynamics

Want… elk teamlid is waardevol. En tegelijk is een team méér dan een som van de teamleden. Een team heeft een eigen, bijzondere kijk op de wereld en ageert volgens denkpatronen waar het zichzelf niet van bewust is.

We begeleiden dit inzichtsproces aan de hand van een doeltreffende, wereldwijd gebruikte corporate tool: iEQ9.

iEQ9 rapporten voor individuen en teams belichten niet alleen de persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen, zoals u die mogelijks al leerde uit assessments en teamtrainingen.
iEQ9 biedt een eerlijk en doortastend zicht op onbewust ingebakken denkpatronen, over disbalans tussen ons IQ en EQ en over ijzersterke onbewuste drijfveren.
Het denkmodel stippelt daarenboven een concreet groeipad uit.

Rapport-accuraatheid: 94%

‘The curious paradox is, that when I accept myself just as I am, then I can change.”

– Carl Rogers (1902-1987)

Afhankelijk van de tijd en het  budget dat u wil besteden, biedt Alexo Coaching verschillende formules aan.
Dat gaat van kennismakende formules tot trajecten die maanden lang lopen zodat de vinger aan de pols kan gehouden worden en groei voortdurend gemonitord wordt.

 

Meer weten? Niets efficiënter dan met elkaar in dialoog te gaan om te ontdekken of we iets voor u kunnen betekenen. 

Toch nog even dit: 
Enneagram is een archetypisch denkmodel dat internationaal wordt gebruikt door organisaties als Walt Disney Company, Toyota, Federal Reserve Bank en CIA. (*Bron: Newsweek, CNN e.a.).

Heeft u vragen over onze tarieven of wenst u een gedetailleerde offerte?

Neem contact met ons op. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk.

Voor ondernemers en bedrijven

Kiezen voor maximaal potentieel:

• Begeleiding van persoonlijke groeitrajecten, één op één
• Workshops voor focus-groepen
• Consulting in business development

Voor particulieren en organisaties

Kiezen voor maximaal potentieel: • Personal coaching • Oriëntatie studiekeuze • Workshops en voordrachten