‘The best way to give advice to our children,
is to find out what they want
and then advice them to do it.’

– Harry S. Truman (1884-1972)

Jongeren begeleiden om vanuit intrinsieke motivatie studiekeuzes te maken, betekent investeren in toekomst.

Welke studies wil jouw zoon of dochter aanvangen na het middelbaar?’
is een vaak gestelde vraag aan het adres van ouders… Zeker nu omdat het (turbulent) schooljaar ten einde loopt.

In welke mate heeft jouw zoon of dochter studiekeuzes gemaakt vanuit intrinsieke motivatie?’
is een pertinente vraag die helaas minder vaak wordt gesteld.

Stellen we onze jongeren voldoende inzichtsverruimende vragen met de intentie om de glans van enthousiasme op hun jonge ogen te meten en om aan te voelen waar ze van binnenuit écht warm voor lopen?
En vragen jongeren zich eerlijk af in welke mate ze hun keuzes op een autonome manier maken? Over welke verhelderende taal beschikken om hun identiteit en ambities naar buiten te brengen?
Kortom: Hoe is het vandaag, in de huidige SELFIE-cultuur gesteld met het SELF-bewustzijn van onze jongeren?

Waarom biedt Alexo Coaching een groeitraject voor jongvolwassenen?

Vanuit mijn motto ‘Leef Droom Doe’ dat ik sinds 2010 cultiveerde,
en met de ervaring die ik dagdagelijks heb met het coachen van volwassen ondernemende mensen,
voortgaand op de voldoening die ik ervaar om lokale, actieve meter van een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen sinds 2017 te zijn (ons deelnemersaantal steeg met 250% en daar ben ik best trots op),
én met de sterke overtuiging dat duurzame keuzes worden gemaakt vanuit ‘identiteit’,
groeide een volgende missie om jong-volwassenen te ondersteunen bij het maken van hun studiekeuze vanuit zelfbewustzijn.

Hoe ziet ons jongerencoachingtraject eruit?

Welke kwalitatieve tool zet ik hiervoor als ICF Certified Coach in?
Ik ben opgeleid om Het Keuzekompas® in te zetten. Dit bewustwordingstraject volgt een strak stappenplan en is opgebouwd vanuit de basis van de zelfdeterminatietheorie en met technieken gebaseerd op waarderend onderzoek (appreciative inquiry).

Interesse om je zoon of dochter of kleinkind (vanaf 17 jaar) een uniek ontdekkingstraject naar hun intern kompas te schenken?
Praktisch:
Een jongerentraject Keuzekompas® behelst standaard 6 uren coaching verdeeld over 5 sessies aan de hand van een toolbox. Reken hiervoor een gemiddeld termijn van 5 weken.
Sessies vinden plaats in ons hoofdkantoor te Schoten.

Interesse of vragen? Geef een belletje op +32 476 43 90 48 of stuur een mailtje
Zo bouwen we samen mee aan een ‘next generation’ van zelfbewuste, veerkrachtige, liefdevolle mensen die ondernemen vanuit authenticiteit en zinvolheid!

Voor ondernemers en bedrijven

Kiezen voor maximaal potentieel:

• Begeleiding van persoonlijke groeitrajecten, één op één
• Workshops voor focus-groepen
• Consulting in business development

Voor particulieren en organisaties

Kiezen voor maximaal potentieel: • Personal coaching • Oriëntatie studiekeuze • Workshops en voordrachten